Pomagamy przy zgłoszeniu zawiadomienia UOKiK o istnieniu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz we wszelkiego rodzaju innych procesach związanych z prawem antymonopolowym. Oferujemy również doradztwo w zakresie strategii handlowej i marketingowej, a także poprowadzimy szkolenia z zakresu prawa antymonopolowego.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Prawa Antymonopolowego prosimy o kontakt z zespołem kancelarii - Dane Kontaktowe.