Świadczymy pomoc prawną przy organizacji procesu budowlanego oraz przygotowywaniu umów o roboty budowlane. Pomagamy Klientom w negocjacjach zarówno z osobami prywatnymi, jak i z instytucjami i firmami.

Pomożemy uzyskać wymagane koncesje i pozwolenia organów administracji państwowej, związane z procesem budowlanym. Otaczamy klienta pomocą prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Prawa Budowlanego prosimy o kontakt z zespołem kancelarii - Dane Kontaktowe.