Oferta obsługi prawnej skierowana do przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora energetycznego, oraz klientów indywidualnych którzy weszli w konflikt z zakładem energetycznym.

Świadczymy usługi przede wszystkim z zakresu przygotowywania projektów inwestycyjnych i służymy poradami prawnymi w każdym pojawiającym się zagadnieniu. Ponadto przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty, które są potrzebne naszemu Klientowi a także reprezentujemy go przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych działaniem przedsiębiorstwa.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Prawa Energetycznego prosimy o kontakt z zespołem kancelarii - Dane Kontaktowe.