Służymy poradą prawną w zakresie normatywnych zasad dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz zasad obrotu tymi produktami.

Chodzi między innymi o monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych, reklamę produktów leczniczych i inne. Oferujemy również doradztwo zakresie ochrony praw własności przemysłowej produktów leczniczych oraz prawnych zasad prowadzenia badań klinicznych. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub zmian porejestracyjnych produktów leczniczych.

Doradzimy w zakresie reklamy produktów leczniczych oraz przeanalizujemy i ocenimy konkretne pomysły akcji marketingowych. Na życzenie Klienta przygotowujemy umowy z prawa farmaceutycznego oraz negocjujemy kontrakty i reprezentujemy go w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z obrotem produktami leczniczymi.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Prawa Farmaceutycznego prosimy o kontakt z zespołem kancelarii - Dane Kontaktowe.