Polecamy swoje usługi z zakresu optymalizacji podatkowej procesów inwestycyjnych, co może się okazać przydatne zarówno przedsiębiorstwom jak i osobom prywatnym.

Reprezentujemy Klienta w trakcie kontroli oraz w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Służymy również poradą prawną w sprawach opodatkowania z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w obcych jurysdykcjach podatkowych oraz w zakresie opodatkowania cudzoziemców oraz osób osiągających dochody w obcych jurysdykcjach podatkowych.

Pomagamy także uporać się z podatkami: VAT, CIT, PIT, lokalnymi, od spadków i darowizn, akcyzowym, od czynności cywilnoprawnych.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Prawa Podatkowego i Celnego prosimy o kontakt z zespołem kancelarii - Dane Kontaktowe.