Podejmując się prowadzenia spraw związanych z windykacją zawsze dbamy o odpowiedni dobór metod. Ich różnorodność oraz dopasowanie pozwala nam działać skutecznie i adekwatnie do charakteru danej sprawy. Reprezentujemy także klienta przed kancelarią komorniczą.

Jeśli chcą Państwo odzyskać dług, często ostatnia deską ratunku jest zwrócenie się do sądu. Stamtąd sprawa trafia w ręce komornika, który ma zająć się jego wyegzekwowaniem. Niestety do stałych praktyk dłużników należy zatajanie swojego majątku. W takim przypadku nasza pomoc znów okazuje się nieodzowna. Na własną rękę trudno jest zebrać informacje na temat rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika. Mogą to zrobić profesjonaliści.

Działania i metody naszej wrocławskiej Kancelarii są różnorodne i pozostające w ścisłym związku ze specyfiką konkretnej sprawy. By windykacja należności okazała się skuteczna najczęściej pierwszym krokiem jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika i oszacowanie posiadanych przez niego dóbr. Potrafimy także dowiedzieć się, jakie operacje finansowe podejmuje były kontrahent.

Znacznie bardziej skomplikowane są postępowania w sprawach przeciwko spółkom prawa handlowego. W takim przypadku ustalamy czy członkowie spółki nie działali na jej szkodę, jaki jest ich obecny status finansowy i prawny.

Zwieńczeniem działań naszych wrocławskich prawników w zakresie windykacji należności jest przedstawienie Państwu szczegółowego raportu wraz z wiarygodną dokumentacją oraz przekazanie tych materiałów kancelarii komorniczej, dzięki czemu będzie ona w stanie natychmiastowo podjąć konieczne i skuteczne działania.

W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej wynikającej z Windykacji Długów prosimy o kontakt z zespołem kancelarii.